• Για την καθημερινή ποιοτική εξυπηρέτηση σας στις μεταφορές από Υδρα προς Μετόχι και αντίστροφα

Περιορισμός μετακίνησης επιβατών έως 18/05/2020

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1649/3-5-20 παρατείνεται ο περιορισμός μετακίνησης έως 18/05/2020 και ώρα 06:00. Ενημερώνουμε για την επιτρεπόμενη μετακίνηση των παρακάτω:

α) Μόνιμοι κάτοικοι των νησιών προς το νησί της μόνιμης κατοικίας τους.

β) Των κατοίκων μικρών νησιών προς τα μεγαλύτερα νησιά της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, η οποία επιτρέπεται αποκλειστικά για τους ακόλουθους περιοριστικά λόγους:

(i) Μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

(ii) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους.

(iii) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

γ) Του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, των δυνάμεων που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και δράσεις του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που μετακινείται για υπηρεσιακούς λόγους.

δ) Του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού , πάσης φύσεως, του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, των ερευνητών και επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, καθώς και του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ), που εργάζεται σε νησί υπό καθεστώς μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης οιασδήποτε μορφής ή μετακινείται σε αυτό για την εκτέλεση υπηρεσίας.

ε) Του τεχνικού προσωπικού κρίσιμων υποδομών και εκτέλεσης δημοσίων έργων για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους.

στ) Των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα και του εκπαιδευτικού προσωπικού κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, που εργάζονται σε νησί υπό καθεστώς μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης οιασδήποτε μορφής ή μετακινούνται σε αυτό για την εκτέλεση υπηρεσίας.

ζ) Προς τον σκοπό παρουσίας σε τελετή ( π.χ. κηδεία συγγενούς πρώτου ή δεύτερου βαθμού).

Η ιδιότητα των περιπτώσεων (α) έως και (στ) αποδεικνύεται με την επίδειξη των αποδεικτικών πιστοποίησης αυτής , κατά την έκδοση των εισιτηρίων των επιβατών. Για την περίπτωση του μόνιμου κατοίκου ,αυτή αποδεικνύεται με την επίδειξη ισχύοντος εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης ή του Μοναδικού Αριθμού Νησιώτη ή βεβαίωσης μόνιμης διαμονής του επιβάτη που εκδίδεται από τον οικείο Δήμαρχο ή βεβαίωση κατοικίας ειδικής χρήσης που εκδίδεται ηλεκτρονικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η συνδρομή των προϋποθέσεων της περίπτωσης (ζ) πιστοποιείται με έγγραφη δήλωση του πολίτη.

Υπενθυμίζουμε ότι γίνεται αυστηρός έλεγχος για την σωστή εφαρμογή της διαδικασίας και την ορθότητα των απαραίτητων δικαιολογητικών από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές και από το πλοίο κατά την επιβίβαση.

Οι περιορισμοί της παρούσας απόφασης ισχύουν για το χρονικό διάστημα από 04/05/2020 και ώρα 06:00 έως και 18/05/2020 και ώρα 06:00

Επίσης θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η χωρητικότητα των πλοίων έχει μειωθεί στους 6 ( έξι) επιβάτες.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στα : 694 7325263 – 6944242141 – 6948118213 – 6947905855

Ή

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΊΟ ΥΔΡΑΣ : 22980 52279

Comments are closed